Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Divočící karpatské toky

Publikováno: 6.10.2015

Ještě dnes najdeme v povodí Morávky, Ostravice a Olše úseky, kde má řeka velmi přírodní charakter a není člověkem upravena. Tyto tzv. karpatské toky jsou v rámci České republiky jedinečným přírodním bohatstvím.

Původní horské a podhorské toky byly velmi dynamické a “živé“. Přesouvaly velké množství materiálu, převážně štěrku, vytvářely náplavy a lavice, které potom obývají vzácné rostliny a keře. Bohužel, ale regulace toků, ať už zužování koryt nebo budování jezů, narušuje tento režim, náplavy a lavice zarůstají stromy a vzácné druhy mizí.

Abychom poodhalili dynamiku a souvislosti fungování těchto divočících řek, realizovali jsme projekt „Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků“ v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce a za finanční podpory ArcelorMittal Ostrava. A co se v rámci projektu událo?

  • Mapování výskytu druhů

Bylo zmapováno přes 250 km vodních toků a evidovány lokality zájmových druhů: židoviník německý, třtina pobřežní, vrba lýkovcová, vrba šedá a záraza devětsilová. Nejvzácnější rostlinou je kriticky ohrožený keř židoviníku, který je v současnosti znám jen z 30 lokalit v počtu pouhých 100 keřů.

  • Likvidace invazních druhů

Kromě samotné regulace toků představují ohrožení pro vzácné druhy invazní rostliny. V tomto případě jde o rostlinu křídlatku, která je proto letos likvidována na řece Lubině a Ostravici. V rámci informační kampaně vyšel o likvidaci i komiks.

Že je téma divočících toků zajímavé, dokazuje i březnová návštěva zástupců švýcarského velvyslanectví u řeky Morávky.

 

Mgr. Renata Vojkovská a Ing. Martin Krupa