Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Beskydské lesy ožívají

Publikováno: 23.8.2012

Jedním z našich dlouhodobých cílů je obnovit přirozenou skladbu lesů.

Druhové složení beskydských lesů se v posledních 200 letech výrazně změnilo. Jedlobukové lesy byly vlivem pastevectví a potřebou průmyslu těženy, následně je nahradily smrkové monokultury.

S podporou Nadace OKD, Severomoravské plynárenské a pivovaru Radegast společnosti Plzeňský Prazdroj se letos vysadí více než 10 000 původních dřevin.  Výsadby máme naplánovány v oblasti Smrku, Travného a Lysé hory, vzhledem k velkému jarnímu suchu jsme je raději přesunuli na podzim. Zároveň s touto výsadbou probíhají ochranné nátěry stromků, aby se zabránilo jejich okusování zvěří. Tuto ochranu získá na 30 000 mladých stromků.

Jedná se o dlouhodobý úkol, který je v současné době ohrožován úsporami veřejných financí, tedy omezováním výdajů na ochranu přírody a krajiny. Snahu o obnovu také komplikuje situace s přemnoženou srnčí a jelení zvěří, která způsobuje na mladých porostech významné škody.