Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Až na Radhošti potkáte mloka

Publikováno: 7.7.2015

V létě na Radhošti možná potkáte mloka. Bude nalepený na autě nebo na čepici pracovníka ČSOP Salamandr. Letos totiž, stejně jako vloni, pokosíme a uklidíme několik hektarů horských luk. Stromy ani borůvčí se letos už vyřezávat nebudou.

V minulém roce odstartoval projekt na záchranu a obnovu horských luk a pastvin. V rámci tohoto projektu jsme vloni vyřezali na hřebeni některé stromy, které zarůstaly původní pastviny.

 

Na několika místech bylo potřeba vyřezat borůvčí, které se příliš rozrostlo a utlačovalo drobné rostliny. Borůvky letos na Radhošti ale určitě budou. Borůvčí se vyřezal jenom zlomek celkové rozlohy, a to hlavně na místech vzdálenějších od turistických cest. V rámci projektu se taky na hřebeni pásly celý červen ovce. Za příznivého počasí letos posečeme a uklidíme přibližně osm hektarů luk.

Jak na hospodaření reagují rostliny a motýli pomáhají sledovat a vyhodnocovat odborníci. Výraznější změny ve složení rostlin můžeme čekat až ke konci projektu v roce 2018.

Práce probíhají v rámci projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy, který je podpořen z finančního nástroje Evropské unie LIFE.